Žarić - Književni prijevodi

Marko Žarić
Prisegnuti tumač i prevoditelj
s državnim ispitom
Književni prevoditelj
Telefon: +385 (0)35 - 38 99 16
Email: zaric@gmx.net
 
 
Home
O sebi
Javne isprave
Književni prijevodi
Kontakt
Prijevodi javnih isprava

Pored klasičnih javnih isprava (izvodi iz matičnih knjiga, svjedodžbe, ugovori, sudske presude, zapisnici, izjave i dr.) prevodim i promičbene tekstove za gospodarstvo, kao na primjer opise proizvoda, priručnike i upute za uporabu, tekstove za reklamne spotove itd.